LoginClose

Hvis du har problemer med innlogging, vennligst kontakt Touch-IT Administrator

Ofte Vist

SignatureGem Color 5.7 Backlit

Avansert Signaturplate med farger og stor skjerm. Kan også leveres med Magnetstripeleser.

Aktiver dine kunder med Interaktiv Digital Reklame

IDS skjermer med Touch fra 32 til 70 tommer.

Signaturplater for alle formål

Norges mest solgte. Brukes av Politi, Forsvar, Varehandel, Apoteker og Kjeder

VuePoint™ Touchcomputer (Medical)

Touchskjermer med medisinsk godkjenning. Vi leverer til de største Norske sykehus.

Openframe Touch for innbygging

Touchskjermer for innbygging i vegger, skap, paneler, industrielle formål etc.

Elegante Lyddusjer for fokusert Lyd

Våre Lyddusjer finner du i opplevelsessentre. museer og trafikksentre. Enkel montering, elegant design.

StreetSmart LED Display

Utendørs Display med høy lesbarhet.

IP Klasser

Oversikt over begrepene IP, NEMA, IP-X, og ATEX


Hva er IP?
IP står for International Protection og er en internasjonal standard for å beskrive beskyttelse av utstyr I spesielle miljøer.

 

 

Hva er NEMA?
NEMA står for National Electrical Manufacturers Association (NEMA) og er en vanlig benyttet standard i USA for å beskrive beskyttelse av utstyr I spesielle miljøer. Komplett beskrivelse finnes i NEEMA Standards Publication No. 250. Utenfor USA benyttes ofte IP (International Protection).

 

 

Hva er IPX1 eller IEC529/IPX1?
IEC529 og nå IEC60529 er en internasjonal standard som klassifiserer hvilket beskyttelsesnivå som er oppnås av kabinetter eller kapslinger for elektronisk utstyr. IPX1 indikerer at utstyret er testet som sikkert mot vertikalt dryppende vann. For et medisinsk produkt indikerer IPX1 indikerer DRYPP-SIKKER, som er vesentlig bedre enn VANLIG beskyttelse mot drypp, lekkasjer og søl.

Hva er ATEX?
ATEX direktivet omfatter Europeiske krav for utstyr som skal benyttes i potensielt eksplosjonsfarlig atmosfære. Direktivet trådte i kraft 30 juni 2003.
 
Oversikt over IP klassifikasjoner

 

ip-klassifisering.jpg
IP Tabellen er bygget opp slik:

 

1° tall
2° tall
0...1
0...8

 


1° tall
Beskyttelse mot kontakt med eksterne faste objekter, og mot adgang til farlige deler

 

tall
Utstyrsbeskyttelse
Personbeskyttelse
0
Ikke beskyttet
Ikke beskyttet
1
Beskyttet mot inntrenging av faste objekter større enn 50 mm.
Beskyttet mot adgang med bakside av hånd
2
Beskyttet mot inntrenging av faste objekter større enn 12 mm.
Beskyttet mot adgang med finger
3
Beskyttet mot inntrenging av faste objekter større enn 2,5 mm.
Beskyttet mot adgang med verktøy
4
Beskyttet mot inntrenging av faste objekter større enn 1 mm.
Beskyttet mot adgang med ledning
5
Beskyttet mot inntrenging av støv/pulver
Beskyttet mot adgang med ledning
6
Totalbeskyttet mot inntrenging av støv/
Beskyttet mot adgang med ledning

 


2° tall
Beskyttelse mot inntrenging av væsker

 

tall
Utstyrsbeskyttelse
0
Ikke beskyttet
1
Beskyttet mot vertikalt fallende dråper
2
Beskyttet mot fallende dråper med en maksimal anslagsvinkel på 15°
3
Beskyttet mot regn
4
Beskyttet mot vannsprut
5
Beskyttet mot vannstråler
6
Beskyttet mot store bølger
7
Beskyttet mot effekter av nedsenking
8
Beskyttet mot effekter av total nedsenking
Oversikt over NEMA klassifikasjoner

NEMA 1
Generell bruk
Kabinett for innendørs bruk som skal beskytte mot utilsiktet adgang til kabinettets innhold og for å beskytte mot fallende gjenstander.
NEMA 2
Dryppsikker
Samme som NEMA 1 men med tilleggsbeskyttelse mot drypp og lett sprut av væsker.
NEMA 3
Støvtett, regntett,  skal tåle frost/is.
Kabinett for innendørs eller utendørs bruk som skal beskytte mot utilsiktet adgang til kabinettets innhold; og for å beskytte mot fallende gjenstander, regn, sludd, snø og svevestøv. Kabinettet skal ikke kunne ødelegges av et ytre islag.
NEMA 3R
Samme som NEMA 3 men uten beskyttelse mot svevestøv.
NEMA 3S
Vanntett, støvtett
Kabinett for innendørs eller utendørs bruk som skal beskytte mot utilsiktet adgang til kabinettets innhold; og for å beskytte mot fallende gjenstander, regn, sludd, snø og svevestøv. Kabinettets eksterne mekanismer skal kunne benyttes selv når det er dekket med is.
NEMA 4
Vanntett, støvtett, korrosjons-sikker
Kabinett for innendørs eller utendørs bruk som skal beskytte mot utilsiktet adgang til kabinettets innhold; og for å beskytte mot fallende gjenstander, regn, sludd, sprut, stråle fra slange og blåsende støv. Kabinettet skal ikke kunne ødelegges av et ytre islag.
NEMA 4X
Samme som NEMA 4 men med beskyttelse mot korrosjon.
NEMA 5
Kabinett for innendørs bruk som skal beskytte mot utilsiktet adgang til kabinettets innhold t og for å beskytte mot fallende gjenstander, akkumulering av svevestøv, støv, lo og fibere, Videre skal kabinettet gi beskyttelse mot drypp og lett sprut.
NEMA 6
Kabinett for innendørs eller utendørs bruk som skal beskytte mot utilsiktet adgang til kabinettets innhold; og for å beskytte mot fallende gjenstander; mot vannstråle fra vannslange og mot inntrenging av vann ved midlertidig nedsenking på begrenset dybde. Kabinettet skal ikke kunne ødelegges av et ytre islag.
NEMA 6P
Samme som NEMA 6 inklusiv beskyttelse mot vanninntrenging ved lengre nedsenking på begrenset dybde.
NEMA 7
Kabinett for innendørs bruk I områder som er klassifisert som klasse I, gruppe A, B, C, eller D. Kabinettet skal kunne motstå trykk fra en intern eksplosjon av spesifikke gasser og kunne holde på en slik eksplosjon slik at eksplosiv atmosfære rundt kabinett ikke kan antennes. Utstyr innelukket i kabinettet og som utvikler varme, skal ikke kunne forårsake at utvendige flater kan nå temperaturer som vil være i stand til å tenne eksplosive gassblandinger i omgivelsene. Kabinettet skal kunne tilfredstille tester for eksplosjon, hydrostatisk og temperatur.
NEMA 9
Innendørs eksplosjons- farlige områder
Kabinett for innendørs bruk I områder som er klassifisert som klasse II, gruppe E, F, eller G. Kabinettet skal kunne hindre inntrenging av støv. Utstyr innelukket i kabinettet og som utvikler varme, skal ikke kunne forårsake at utvendige flater kan nå temperaturer som vil være i stand til å tenne eller misfarge støv på kabinettets overflate, eller tenne luft/støvblandinger i omgivelsene. Kabinettet skal kunne tilfredstille tester for støvinntrenging, temperaturdesign og aldring av pakninger (hvis brukt).
NEMA 12
Industrielt bruk, støv og drypptett
Kabinett for innendørs bruk (uten valgfrie gjennomføringshull) som skal beskytte mot utilsiktet adgang til kabinettets innhold og for å beskytte mot fallende gjenstander, svevestøv, lo, fibere, drypp og lett væskesprut.
NEMA 12K
Samme som NEMA 12 men konstruert med valgfrie gjennomføringshull.
NEMA 13
Olje og støvtett

Kabinett for innendørs bruk som skal beskytte mot utilsiktet adgang til kabinettets innhold og for å beskytte mot fallende gjenstander, akkumulering av svevestøv, støv, lo og fibere, Videre skal kabinettet gi beskyttelse mot sprut, plasking, vannlekkasje, olje og ikke korrosive kjølevæsker.

 

+47 23 62 70 30

Ring osss! Vi er alltid klar til å hjelpe deg med svar på dine spørsmål

Følg oss

Hold deg oppdatert via vårt nyhetsbrev, eller benytt våre Facebook sider.

Renasico

Medlem i RENAS

Vi tar miljøet på alvor. Husk å levere inn EE avfall.